Strażnik Pól to produkt przeznaczony do odstraszania dzikich zwierząt z upraw rolnych. Skutecznie odstrasza zwierzęta żerujące na polach uprawnych – dziki, sarny, jelenie, daniele, łosie oraz zające. Urządzenie bazuje na akustycznych, optycznych i zapachowych bodźcach odstraszających, które wywołują u zwierząt instynktowne reakcje obronne, przez co omijają one zabezpieczone obszary.
Szukaj