Brony hydrauliczne zębowe BG-14 i BG-19 Brony przeznaczone do spulchniania wierzchniej warstwy gleby, wyrównywania powierzchni pola. Istnieje możliwość zakupu samej ramy.
Szukaj