BSHG-7, 9, 12, 15 Brona która się nie zapycha! Brona elastyczna wyposażona jest w zęby o zmiennym kącie. Większe nagromadzone resztki są uwalniane. Do wyrównywania pola, łąki (brona łąkowa), włóka pod buraki.
Szukaj