Brona zębowa BG-19

Brona zębowa BG-19 przeznaczona jest do spulchniania wierzchniej warstwy gleby, wyrównywania powierzchni pola, niszczenia skorupy glebowej, kruszenia brył, niszczenia i wyczesywania słabo ukorzenionych chwastów na zbożach i uprawach przemysłowych, zawijania nasion i nawozów. Brona zapewnia jakość pracy przy wilgotności gleby od 13% do 27%.

13.050 EUR netto

16051 EUR brutto

13.050EUR

Szukaj