Brona zębowa BG-14

Przeznaczony jest do spulchniania wierzchniej warstwy gleby, wyrównywania powierzchni pola, niszczenia skorupy glebowej, kruszenia brył, niszczenia i wyczesywania słabo ukorzenionych chwastów na zbożach i uprawach przemysłowych, zawijania nasion i nawozów. Brona zapewnia jakość pracy przy wilgotności gleby od 13% do 27%. 

9.500 EUR netto

11.685 EUR brutto

9.500EUR

Szukaj