Brona sprężynowa palcowa VOLTA 6000

Brona idealna jest nawet do najbardziej masywnych nagromadzeń resztek pożniwnych na powierzchni pola. To jedyna brona, która pozwala jesienią pracować na zbyt suchej glebie, niszcząc skorupę powierzchniową, w ten sposób unikając dalszego odparowania.

„Volta 6000” to  brona służąca do zagospodarowania resztek pożniwnych.

 Idealna w technologii No-till, Mini-till, Strip-till. 

5 operacji w jednym przejściu. Na przykład wczesne wiosenne bronowanie i spulchnianie warstwy powierzchniowej na głębokość 2-10 cm jednocześnie:

 • zamyka wilgoć;

• prowokuje chwasty do kiełkowania, z następnym ich zniszczeniem;  

• wyrównanie powierzchni pola i przygotowanie gleby pod zasiew;

• przyoranie nawozów i pestycydów;

• równomiernie rozprowadza resztki pożniwne.

Grubość pręta 16mm – hydraulicznie regulowany kąt natarcia zęba

Średnica talerza 455 mm - hydraulicznie regulowana wysokość, na zabezpieczeniu sprężynowym

20.000 EUR netto

24.600 EUR brutto

20.000EUR

Szukaj