Brona mulczowa VOLTA 9000 ciągana

„VOLTA 9000” to 5-rzędowa brona sprężynowa, palcowa służąca do zagospodarowania resztek pożniwnych przed rozsiewem.

Brona przeznaczona jest do niszczenia ścierniska, uszczelniania wilgoci, pielęgnacji gleby i przygotowania pola pod siew. Wyrównuje powierzchnię gleby, równomiernie rozprowadza resztki pożniwne, a także sprzyja ich szybkiemu rozkładowi.

Idealny do technologii No-Till, Mini-till, Strip-Till. 

Jestagregowany z ciągnikami od 250 KM.

5 operacji w jednym przejściu. Na przykład wczesne wiosenne bronowanie i spulchnianie warstwy powierzchniowej na głębokość 2-10 cm jednocześnie:

- zamyka wilgoć

- prowokuje chwasty do kiełkowania, z następnym ich zniszczeniem

- wyrównuje powierzchnię pola pod zasiew

- przyoranie nawozów i pestycydów

- równomiernie rozprowadza resztki pożniwne

SPECYFIKACJA:

36.800 EUR netto

45.264 EUR brutto

36.800EUR

Szukaj