Brona hydrauliczna BG-14 wyposażona w zbiornik nawozu

Brona hydrauliczna BG-14 wyposażona w zbiornik nawozu.

Brona hydrauliczna BG-14 przeznaczona jest do spulchniania wierzchniej warstwy gleby, wyrównywania powierzchni pola, niszczenia skorupy glebowej, rozdrabniania brył, niszczenia i usuwania słabo zachwaszczonych chwastów na zbożach i roślinach technicznych, wprowadzania nasion i nawozów do gleby. Brona zapewnia pracę przy wilgotności gleby od 13 do 27%. Na polu dopuszcza się pozostałości ścierniska (rozrzucone rozdrobnione słomy zbóż i roślin wysokorosnących).

15.000 EUR netto

18.450 EUR brutto

15.000EUR

Szukaj